Undervisning

Jeg betragter undervisning som en profession, der bygger på mere end blot formidlingen af konkret viden.

Derfor er min undervisning induktionsbaseret, inddragende, oplevelsesorienteret og fokuseret på den enkelte deltager.

Jeg tager udgangspunkt i, at være facilitator for læringsprocessen, der består af tre elementer:

Undervisning – instruktion/træning – udvikling af den mentale kapital.

Jeg tilbyder undervisningskoncepter som tilpasses de konkrete behov. F.eks.:

Typologi, type forståelse på baggrund af C.G. Jung arketypologi, JTI og MBTI. En referenceramme der giver mulighed for, at bygge på individers forskellighed.

Evt. understøttet af Enneagrammet.

Den hurtigste og bedste måde at få selvindsigt og indsigt i andre.

Det personlige lederskab i dynamisk perspektiv. At være i forandring, i balance.

Kommunikationskompetencer

· Forstå og bliv forstået. Giv dine ord mening.

· Argumentationsteknik.

· Kundeservice og Salg samt behandling af klager og indevendinger.

· Præsentationsteknik. Få budskabet igennem.

· Empatisk sprogbrugbrug.

· Anerkendende kommunikation.

· Forhandlings teknik.

· Konfliktløsning.

· Assertionstræning. Få emotionerne med i kommunikationen.

· Ansvar for samtalen.

· Eksistentiel ledelse, det eksistentielle lederskab. i

Undervisning af undervisere. Inden for voksen området.

· Underviseren som facilitator.

· Klasserumsstyring.

· Induktiv undervisning.

· Afholdelse af eksamen.

· Eksaminatorrollen.

· Censorrollen.

· Supervisorrollen.

· Relationskompetence.