Supervision

Alle der arbejder med mennesker og menneskelige relationer får løbende overført problemstillinger fra den eller de personer, de arbejder med. Disse overførte problemstillinger kan over længere tid påvirke ens egne oplevelser, historie og energitilstand, så man drænes så meget for energi, at man delvis blokerer for sin frie udfoldelse eller helt brænder ud.

Supervision benyttes som en del af den mentale hygiejne, der forebygger stress, meningsløshed og blokeringer, så der skabes en fri og levende energitilstand, der både kan skabe rum for udvikling af dig selv, din faglighed og de relationer, der er berørt af din ageren eller modtager dine ydelser.

Supervision er en blanding af kollegial sparring og protreptisk coaching, hvor to på samme niveau skaber en ny fælles mening og sandhed, der kan fungere i den situation, hvor det skal bruges.

Supervision henvender sig til alle, der udfører arbejde og har ansvar i direkte relation til andre.

F.eks lærere, ledere, kundeservice medarbejdere , socialarbejdere, socialrådgivere, sagsbehandlere, terapeuter af forskellige retninger, præster, læger, sygeplejersker, psykologer, coaches mm.

Supervision gennemføre for individuelle eller grupper.

Rammen for supervision aftales individuelt.