Konfliktløsning

Konflikter er et vilkår blandt mennesker, både i familie og på arbejdspladsen.

Konflikt påvirker hverdagen i større eller mindre grad og kan virke hæmmende, både for den større sammenhæng, de udspilles i og ikke mindst for de personer, der er direkte involveret.

Konflikter der bliver løst, kan i de fleste tilfælde medføre fornyet indsigt og ny energi til både de direkte involverede og til den familie eller virksomhed hvor i konflikten udspilles. Mange oplever at måden, at interagere på bliver mere åben og konstruktiv.

Jo før en konflikt tages alvorligt og de involverede parter bliver bragt sammen – desto større er sandsynligheden for succes.

Jeg lægger vægt på at medvirke til konfliktløsning ved hurtig, diskret interaktion og en anerkendende arbejdsform, hvor alle bliver mødt, hørt og når et konstruktivt niveau af accept hvor værdigheden bevares og understøttes.

Jeg arbejder samlet med flest mulige direkte involverede, i en rammesættende proces.

Når konflikten nærmer sig sin løsning, følges typisk op med individuelle samtaler hvor der er behov.

Oftest er der en fælles afslutning.

Konflikten bearbejdes i egnede lokaler, i de omgivelser hvor de normalt udspiller sig.