Dine muligheder

Mit hovedfokus er facilitering af personlig udvikling og gennemslagskraft inden for områder som teknologi, undervisning, salgsteknik, ledelse, udvikling af virksomheder og organisationer samt performanceoptimering inden for sport, scenekunst og medieområdet.

Jeg har gennemført over femten tusind timers samtaleterapi, coaching, mediation og executive coaching sessioner.

Læring, effektmål og økonomi forenes optimalt ved undervisning og træning i virksomheden, med Coachingbaseret træning på Jobbet®

Uanset om du er en erfaren eller ny leder, har du sikkert en god fornemmelse for hvor dine særlige udfordringer i jobbet er, hvad enten det er:

 • Fagligt.
 • Planlægning.
 • Den vanskelige samtale, kundesamtalerne (reklamationer, uerholdte aftaler, brok som er rimelig eller urimelig).
 • Udviklingssamtalen med medarbejderne. Balancen mellem administration/kundepleje og personaleledelse.
 • Konflikter.
 • Ledelsesværktøjer.
 • Evnen til at skabe vinder situationer.
 • Stress.
 • Balance mellem arbejde og privatliv.

Ved at benytte Ledertræning på Jobbet® accelererer du dit lederskab. Du får hurtige og effektive resultater der sparer tid. Du er i virksomheden, på jobbet og du løser dine daglige opgaver samtidig med du træner.

Du får omgående og løbende tilbagemelding på løsningen af opgaven og du coaches til præstationsforbedring.

Du undgår unødige kursusophold og gentagelse af det du allerede kan. Der fokuseres udelukkende på det du har brug for.

Konceptet kan tilpasses et antal ledere eller et ledelsesteam i virksomheden.

Alle forløb tilrettelægges og gennemføres individuelt efter behov.

Etisk samarbejdsform
– der bygger på frivillighed og tillid.

Forudsætningen er, at menneskelig udvikling sker på frivillig basis – aldrig gennem tvang.

Det er således typisk koblingen mellem fokuspersonens motivationsstrategi og dennes faglige og sociale kvalifikationer, der udgør coachingtemaet.

Coaching starter med villighed til at møde et andet menneske åbent og respektfuldt, der hvor fokuspersonen har sin opmærksomhed her og nu og være til stede sammen i en åben og direkte dialog, hvor gensidig respekt og selvrespekt udvikles i takt.

Fokuspersonens eksistentielle situation er fokus i coachingen. Der arbejdes således med alle de relationer hvor fokuspersonen indgår.
Der arbejdes med bevidstgørelse af den personlige kompetence (at kunne og at ville) til at opnå de ønskede organisatoriske, faglige, samarbejdsmæssige mål og personlige overvejelser om balance mellem arbejde og familie-/fritidsliv samt stresshygieniske strategier.

Grænsen mellem privat, personligt og professionelt
Etik bygger på anerkendelsen af, at ethvert menneske er unikt og har sin egen model af verden. Respekt for enhver personlig grænse. Den personlige grænse er dynamisk og vil typisk udvides under et coachingforløb.

Fokuspersonen har et medansvar for at kommunikere hvor balancen mellem det private, det personlige og professionelle er rimelig eller bliver overskredet.

Personer der befinder sig i større eller mindre krise eller er særligt sårbare, understøttes særskilt med det formål, at afdække udviklingsområder der fører til, at genfinde livs-, parforholds- og arbejdsglæde.

Enhver coaching er neutral og fri for vurdering og dom om hvad der er rigtigt eller forkert og er underlagt tavshed om samtalens indhold over for tredje person.

Denne tekst er et koncentrat af et omfattende etisk regelsæt, der omhandler CFL., Erhvervsrettet testning, Brug af psykometriske tests, ICC International Coaching Community mm.

Executive Coaching.
Accelereret lederskab, dynamisk og personligt.

Executive Coaching handler om at skabe nye resultater ved, at mobilisere og forstærke de kvaliteter, talenter og kompetencer, du allerede har og bruge dem som udgangspunkt til en kraftfuld acceleration af dit personlige lederskab, tilpasset den aktuelle kontekst.

Overordnet handler Executive Coaching om summen af følgende dimensioner:

 1. Udforskning og målsætning af ledelsesmæssige udfordringer
 2. Udvikling af selvledelse og ledelse af andre
 3. Fokus på kommunikation og bevidsthed om de bagvedliggende tankeprocesser, motiver og talenter
 4. Balance i forholdet mellem personlighed, arbejds- og privatliv
 5. Coachingens neutralitet og fulde koncentration, rettet mod dine behov

Som Executive Coach fungerer jeg som din fortrolige sparringspartner, der fastholder og udfordrer dig på personlige og ledelsesmæssige overvejelser og udviklingsmål. Som Coach er jeg ikke bundet af nogen agenda, eller ”hvad og hvordan vi plejer at gøre”, og kan derfor bryde mønstrene og stille de tankeudfordrende spørgsmål, der hjælper dig effektivt i mål.

Dit konkrete udbytte:

 • Acceleration af dit professionelle og personlige, dynamiske lederskab.
 • Frigivelse af dine personlige ressourcer.
 • Stressansvarlighed.
 • Fastsættelse af personlige, private, eksistentielle, karriere-, og ledelsesmæssige mål.
 • Afbalancering af værdier og omkostninger bag målene.
 • Opløsning af barrierer så de rigtige problemer løses med de rigtige værktøjer.
 • Udforskning af nye perspektiver, muligheder, handlingsplaner fra nye synsvinkler.
 • Løbende opfølgning og coaching på målsætninger.
 • Den korteste, smarteste og hurtigste vej til målet.

Kort sagt – du vil opleve et helt anderledes og særdeles kraftfuldt ledelsesværktøj, der frigiver både dine og andres ressourcer. Du arbejder konstant med kontekstbestemte arbejdsopgaver samtidig med din egen proces. Dvs. i modsætning til tab ved transformation som er velkendt fra kurser, kan refleksionen omsættes direkte til handling.

Det praktiske forløb
Det personlige Exececutive coachingforløb tager udgangspunkt i et ca. 2 timers formøde som bygger på en mindre analyse af dine ledelsesmæssige udfordringer behov og udviklingsmål. Der indgår en udvidet JTI/MBTI typeindikation. På den baggrund udvikler vi sammen dit personlige Executive Coaching forløb. Forløbet strækker sig over 12 måneder, hvor vi mødes 1,5 timer hver tredje eller fjerde uge. Alle coachingmøder kan foregå på din arbejdsplads i egnede lokaler.

Mellem disse møder bliver du coachet pr. telefon og/eller mail.

Coachingbaseret træning af Præsentationsteknik og Undervisning på jobbet®

Konceptet henvender sig til personer der vil opnå excellent niveau inden for formidling f.eks. undervisere, sælgere, ledere, projektansvarlige proceskonsulenter som har behov for at nå ud med deres budskab til grupper, forsamlinger.

Du får omgående og løbende tilbagemelding på formidlingens effektivitet og du coaches til præstationsforbedring.

Du undgår unødige kursusophold og gentagelse af det du allerede kan. Der fokuseres udelukkende på det du har brug for.

Du løser dine formidlingsopgaver medens du træner og du får omgående resultater.

Koncepterne bygger på overbevisningerne fra Den Lærende Organisation, Anerkendende ledelsesstil, og vi foretager en bevægelse fra den direktive- til den indirekte (coachende) ledelsesstil. Alle forløb tilrettelægges og gennemføres individuelt efter behov.

Konceptet henvender sig til konsulenter og sælgere som arbejder med behovsafdækning og unikke leverancer der skal tilpasses kundebehov og, typisk leveres over længere tid.

Konceptet er en proces som består af personlig planlægning, segmentering af kundegrupper, besøgsplanlægning, kundekendskab, produktkendskab, konkurrentkendskab, relationssalg, argumentationsteknik, lukning af ordre, intern information/kommunikation og opfølgning.

Du får omgående og løbende tilbagemelding på din præstation, din planlægning, effektivitet, dit møde med kunden, kommunikation og lukning og opfølgning. Som sambesøgende intervenerer jeg udelukkende hvis en ordre er ved at blive tabt. Du coaches til excellent præstation og du får omgående resultater.

Du undgår unødige kursusophold og gentagelse af det du allerede kan. Der fokuseres udelukkende på det du har brug for.